Tim iz Toledo d.o.o. je zvanično obučen od strane MUP-a RS za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara (protiv požarne zaštite), s toga u skladu sa potrebama poslodavaca proizašlih iz Zakona o zaštiti od požara, (vidi: Zakon) Tim Toleda nudi:
 
  • Snimanje stanja objekta koji je u procesu postavljanja PPZ (protiv požarne zaštite)
  • Obuka zaposlenih za PPZ
  • Izrada plana evakuacije
  • Komunikacija sa PPZ inspekcijom